Χάρτης Αλβανία

Θέλετε να μάθετε που βρίσκεται ακριβώς το κατάλυμά σας στην Αλβανία; Τότε κάντε κλικ στον χάρτη της Αλβανία παρακάτω. Ο χάρτης θα σας δείξει τουλάχιστον 40 καταλύματα.
Θέλετε να μάθετε που βρίσκεται ακριβώς το κατάλυμά σας στην Αλβανία; Τότε κάντε κλικ στον χάρτη της Αλβανία παρακάτω. Ο χάρτης θα σας δείξει τουλάχιστον 40 καταλύματα. Βρείτε κριτικές του Zoover για 1 Διαμέρισμα, 8 Κάμπινγκ, 131 Ξενοδοχείο, 1 Πάρκο διακοπών, 1 Aparthotel, 2 Διαμονή με πρωινό και 5 Hostel σε Αλβανία. Δείτε επίσης 73 Φωτογραφίες διακοπών σε Αλβανία στο Zoover. Μπορείτε επίσης να δείτε 2 Βίντεο στο Αλβανία στο Zoover.
Ένα λεπτό παρακαλώ...
Λεζάντα
Πολύ καλό
Καλό
Μέτριο
Κακό
Άγνωστο

Ξενοδοχείο
Εξοχικό
Πάρκο διακοπών
Κάμπινγκ
Φόρτωση χάρτη
Η επιλογή σας: Χώρα
Αλβανία
Προορισμός
Τίρανα (48)
Δυρράχιο (33)
Σαράντα (19)
Vlora (12)
Berat (8)
Shengjin (7)
Shkodr (6)
Αργυρόκαστρο (4)
Karpen (2)
Pogradec (2)
Περισσότεροι προορισμοί
Zoover Awards 2015
Zoover Award Gold (1)
Zoover Award Bronze (1)
Τύπος προορισμού
Πόλη σε Αλβανία (48)
Παράκτιες περιοχές σε Αλβανία (65)
Λίμνη σε Αλβανία (6)
Κατάλυμα
Διαμέρισμα σε Αλβανία (1)
Κάμπινγκ σε Αλβανία (8)
Ξενοδοχείο σε Αλβανία (131)
Πάρκο αναψυχής σε Αλβανία (1)
Aparthotel σε Αλβανία (1)
Διαμονή με πρωινό σε Αλβανία (2)
Hostel σε Αλβανία (5)
Έχει καλή βαθμολογία όσον αφορά
Φιλικό για παιδιά (28)
Περισσότερα κριτήρια
Γενική εντύπωση (43)
Τοποθεσία (49)
Υπηρεσίες (39)
Τιμή / Ποιότητα (49)
Φαγητό (30)
Δωμάτια (36)
Εστιατόρια (5)
Υγιεινή (6)
Πλήθος αστεριών καταλύματος
5 αστέρια (6)
4 αστέρια (30)
3 αστέρια (53)
2 αστέρια (27)
Πάροχοι
Booking (3)
Πλήθος κριτικών
Τουλάχιστον 1 (75)
Τουλάχιστον 5 (12)
Βαθμολογία
Πολύ καλό (22)
Καλό (38)
Μέτριο (3)
Κακό (10)
Αριθμός φωτογραφιών
Τουλάχιστον 1 (64)
Αριθμός παρόχων
Τουλάχιστον 1 (3)
Πρόγνωση καιρού
+15 C (148)
+20°C (143)

149 καταλύματα Αλβανία

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 επόμενο
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 επόμενο

Σύνδεσμος του Zoover στο site σας

Πατήστε εδώ για όλες τις επιλογές Zoover gadget

Poll

Τι γνώμη έχετε για το φαγητό εν πτήση;